Definicja i filozofia osteopatii

Definicja i filozofia osteopatii

Można powiedzieć, że osteopatia jest jedną z odnóg medycyny naturalnej. Bazuje na całościowej, psychosomatycznej koncepcji ciała. A.T. Still ojciec Osteopatii założył, że będzie to kolejna obok farmakologii i chirurgii ścieżka w opiece zdrowotnej.

Osteopatia nie jest medycyną niekonwencjonalną, ani medycyną alternatywną wobec medycyny klasycznej. Osteopatia stawia diagnozy i leczy w sposób spójny i logiczny dlatego nazywana jest „medycyną osteopatyczną”. Diagnozując skupia się na manualnej ocenie ruchu, natomiast w warstwie terapeutycznej stosuje techniki manualne mające na celu poprawę lub odzyskanie ruchomości.

Patrząc na różnorodne systemy opieki zdrowotnej w różnych krajach, osteopatia jest na marginesie tego systemu – na przykład w Azji lub w krajach Europy Wschodniej, lub może stanowić bardzo ważne jego ogniwo, jak jest w USA, Wielkiej Brytanii czy chociażby we Francji. W Stanach Zjednoczonych, w których zrodziła się Osteopatia jest ponad 60 tysięcy praktykujących Osteopatów, którzy oferują miliony konsultacji w roku. Osteopaci są tam często lekarzami pierwszego kontaktu, gdyż właśnie w Stanach mają oni pełny zakres praw i obowiązków jaki jest oferowany dla lekarzy medycyny, mają także możliwość specjalizacji. Z kolei w Australii czy w Wielkiej Brytanii Osteopatia otrzymała status wolnego zawodu, lub specjalizacji dla lekarzy, czy specjalizacji dla fizjoterapeutów, jak jest to w Niemczech.

Osteopatia bazuje na przeświadczeniu, że w każdym ciele znajduje się pewien potencjał zdolny do samoleczenia, czy też odnowy tkanki przez manualne oddziaływanie na nią. Ten potencjał autoregulacji istnieje cały czas przez całe życie. Nie znajduje się w tajnym, czy magicznym zakątku ciała, ale punktem do jego znalezienia w ciele, jest wzajemna relacja funkcji i struktury badanego narządu czy tkanki.

Patrząc na liczebność testów diagnostycznych oraz zastosowanie technik manualnych w leczeniu osteopatycznym dookoła narządu ruchu, nasuwa się wniosek, że głównym i podstawowym łącznikiem jakim Osteopata łączy i porozumiewa się z ciałem pacjenta jest tak zwany „język” aparatu ruchu. Osteopata dąży do integracji wszystkich narządów co jest możliwe dzięki systemowi powięzi ciała.

About the author

Damian Pawłowski administrator

Leave a Reply