Rehabilitacja po uszkodzeniu chrząstki stawowej

Rehabilitacja po uszkodzeniu chrząstki stawowej

Fizjoterapia podjęta po operacji zależy od kilku czynników. Między innymi od techniki zabiegu, miejsca uszkodzenia, wieku i płci pacjenta.

Jak wygląda gojenie się chrząstki?

W ciągu pierwszych dwóch dni tworzy się skrzep, który niestety jest łamliwy i zawiera fibroblasty. Kolejne 5 dni to produkcja kolagenu. Pomiędzy pierwszym a czwartym tygodniem wzrasta liniowo ilość kolagenu.

Kolejne 2 miesiące to już etap tworzenia się połączeń pomiędzy włóknami kolagenu. I dodatkowo wzrasta także odporność na ściskanie.

Pomiędzy trzecim a szóstym miesiącem siatka kolagenowa rozrasta się, ale nie ma jeszcze odporności na siły napierające przy ruchach ścinających.

Dopiero w kolejnych trzech miesiącach pojawia się odporność na ściskanie.

Natomiast odporność na siły ścinające wzrasta dopiero pomiędzy dziewiątym a dwunastym miesiącem.

Fizjologia pokazuje nam, że gojenie chrząstki trwa około roku.

Fazy gojenia chrząstki i rehabilitacja

– Faza ochrony

Ta faza trwa do 6 tygodni.

Jako fizjoterapeuta uważam, że w tym okresie bardzo ważny jest ciągły ruch bierny w miejscu gdzie doszło do uszkodzenia chrząstki stawowej. Dodatkowo w tym okresie obowiązuje całkowity zakaz obciążania kończyny. Również w tym okresie zalecam pacjentom utrzywanie kończyny w górze i krioterapię.

– Faza przebudowy

Okres trwania wynosi pomiędzy szóstym a dwunastym tygodniem.

W tej fazie rozpoczynamy już pełne obciążanie kończyny, poprawę zakresu ruchomości i zwiększanie siły mięśniowej.

– Faza stabilizacji

Około trzeciego miesiąca faza stabilizacji pozwala na coraz więcej ćwiczeń. Pracujemy w tym okresie nda kształtowaniem siły i wytrzymałości mięśniowej, oraz włączamy ćwiczenia propriocepcji.

– Faza treningu

Ta faza to długo wyczekiwany moment zarówno dla amatora i sportowca. W zależności od stanu zdrowia pacjentowi w okolicy szóstego miesiąca po zabiegu operacyjnym dokładamy ćwiczenia na siłowni oraz kontynuujemy trening siłowy, wytrzymałościowy i propriocepcji. W tej fazie następuje stopniowy powrót do sportu.

About the author

Damian Pawłowski administrator

Leave a Reply