Osteopatia

Osteopatia zajmuje się diagnozą oraz leczeniem zaburzeń działania organizmu ludzkiego, poprzez postrzeganie ciała człowieka jako całości. Nie leczy wyłącznie objawów, ale skupia się na szukaniu przyczyny dolegliwości bólowych.

Osteopatia to sztuka pracy na wielu płaszczyznach organizmu, ponieważ organizm człowieka ma zdolności do samoleczenia i samoregulacji.