Bolesny bark

Bolesny bark

Zespół bolesnego barku to pojęcie, które może dotyczyć bardzo wielu dysfunkcji w obrębie barku.

Częstym powodem bólu barku jest zespół ciasnoty przestrzeni podbarkowej. Co to właściwie jest? Jest to przewlekły ucisk struktur, które znajdują się w przestrzeni podbarkowej.

Jakie są to struktury?

– pierścień rotatorów,

– kaletka podbarkowa,

– ścięgno głowy długiej mięśnia dwugłowego ramienia.

Głównymi przyczynami ucisku są zmniejszenie wymiaru przestrzeni podbarkowej lub zwiększone ciśnienie w przetrzeni.

Wyróżniamy 3 stadia tego problemu:

1 stadium – mamy tutaj do czynienia z odwracalnymi zmianami zapalnymi w obrębie pierścienia rotatorów i kaletki podbarkowej. Dotyczy głównie pacjentów poniżej 25. roku życia. Najlepszym leczeniem w tym przypadku jest terapia manualna i osteopatia.

2 stadium – dochodzi do zmian o charakterze nieodwracalnym i zwłóknień w obrębie stożka rotatorów i kaletki podbarkowej. Występuje u pacjentów pomiędzy 25 a 40 lat. W pierwszej kolejności taki pacjent powinien skupić się na leczeniu zachowawczym u fizjoterapeuty. Natomiast jeśli to nie przynosi pozytywnych rezultatów to należy przemyśleć leczenie operacyjne.

3 stadium – najczęściej dochodzi do poważniejszych uszkodzeń stożka rotatorów, nawet do przerwania ścięgien. Dotyczy pacjentów powyżej 40 lat.

Innym problemem pojawiającym się w barku jest uszkodzenie w obrębie górnej części obrąbka stawowego w okolicy przyczepu ścięgna głowy długiej mięśnia dwugłowego ramienia. Pacjenci opisują ten ból jako ostry i występujący głęboko w stawie. Bardzo często ten jest wynikiem sumujących się mikrourazów, np. u osób wykonujących prace rękoma powyżej głowy.

W przypadku bolesnego barku długo trwający proces zapalny może powodować proces nabudowy tkanki łącznej i w konsekwencji doprowadzić do bólu i ograniczenia ruchomości w obrębie kończyny górnej.

W naszym gabinecie także zajmujemy się leczeniem w obrębie barku. Używamy technik osteopatycznych i terapii manualnej. Dodatkowo korzystamy z najnowocześniejszych technologii, działających już na poziomie komórkowym – INDIBA Activ.

About the author

Damian Pawłowski administrator

Leave a Reply